Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego, uczestniczenia w negocjacjach, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądami i organami ścigania wszelkich spraw objętych zleceniem Klienta.

Świadczona pomoc prawna obejmuje rozwiązywanie spraw z zakresu:

W zakresie prawa gospodarczego oferujemy w szczególności stałą obsługę przedsiębiorców obejmującą m.in.: