Kancelaria Adwokacka Wrocław

Katarzyna Gabrysiak

Kancelaria adwokacka ATHENA we Wrocławiu świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych od 2000 roku.

Specjalizujemy się w sprawach:

Sporów z bankami w zakresie kredytów, w tym walutowych (CHF – frankowych, EURO, USD).

  • unieważnienie wypowiedzenia umowy kredytowej,
  • unieważnienie postanowień umowy kredytowej (umowy kredytowe we franku szwajcarskim CHF) i uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat.
  • unieważnienie umowy w walucie obcej (umowy o kredyty frankowe w walucie CHF) i doprowadzenie do zakończenia umowy kredytu,

Informacje o kredytach walutowych -“kredyty frankowe” >

Sporów z ubezpieczycielami:

  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe, w tym komunikacyjne OC,
  • dochodzenia zadośćuczynienia za szkody na osobie.

Spraw z zakresu nieruchomości:

  • doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości.
  • pomocy prawnej w zakresie zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości itp.

Rozwodów i spadków:

  • rozwody, spadki, unieważnienie testamentu, zachowki,
  • podział majątku po rozwodzie, spadku.

Pełna oferta usług >

Blog

Informacje prawne
Kary umowne w budownictwie
Kary umowne w budownictwie 960 640 ATHENA

Multiplikowanie kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót. Multiplikowanie kar za zwłokę czy opóźnienie w wykonaniu robót polega na zastrzeganiu takich kar zarówno za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów, jak i w wykonaniu całości robót. W praktyce więc może zdarzyć się, że wykonawca opóźni się np. z wykonaniem pierwszego etapu. To rzutować będzie na opóźnienie…

Kary umowne w procesach budowlanych
Kary umowne w procesach budowlanych 510 340 ATHENA

Kary umowne są powszechne w umowach o roboty budowlane, jakie wiążą się z nimi niebezpieczeństwa ? Kary umowne to najczęściej stosowany mechanizm zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane. W praktyce jednak mechanizm ten stosowany jest nie tylko do zabezpieczenia interesu wierzyciela. Często kary umowne zastrzeżone w umowie służą również do nieuczciwego zarobkowania inwestorów lub…

Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca.
Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca. 720 480 ATHENA

Flipy mieszkaniowe ostatnio stanowią bardzo popularną metodę zarabiania. Flipping polega na kupowaniu lokali mieszkalnych po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedaży tych lokali po cenie wyższej. Niekiedy flipper remontuje mieszkanie przed sprzedażą. Czasem wystarczy tylko sprzątnięcie mieszkania. Różnica w zakupie i sprzedaży to przy takiej działalności zysk, czasami nawet spory. Czyżby to był już…

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kancelaria Adwokacka ATHENA. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Kancelaria Adwokacka ATHENA.z siedzibą w Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.