Blog

Szybka pomoc prawna on-line w czasie epidemii
Szybka pomoc prawna on-line w czasie epidemii 150 150 ATHENA

Szybka pomoc prawna on-line. Kancelaria Adwokacka ATHENA świadczy pomoc prawną zdalnie. W okresie od 18 do 25 marca 2020 roku umożliwiamy skorzystanie z większości naszych usług na odległość. Zadzwoń, lub napisz mail. Kierujemy naszą ofertę przede wszystkim do osób, które z uwagi na pandemię koronavirusa nie są w stanie uzyskać pomocy adwokata w pilnych sprawach a…

Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone
Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone 720 480 ATHENA

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Z dostępnych statystyk wynika, że przeważająca większość odszkodowań za szkody komunikacyjne z OC sprawcy jest znacznie zaniżona. Ubezpieczyciele stosują różne metody aby zaniżyć należne poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy. Przykładowo w wykonanym przez ubezpieczyciela kosztorysie, za szkodę z OC sprawcy, stanowiącym podstawę wypłaty odszkodowania mogą być wskazane znacznie tańsze części…

Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy
Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy 742 480 ATHENA

Skierowanie przez bank do kredytobiorcy pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z pouczeniem o możliwości restrukturyzacji kredytu i równocześnie wypowiadającego kredyt nie może być uznane za skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1678/18 oddalił powództwo…

Nieważność wypowiedzenia umowy kredytu
Nieważność wypowiedzenia umowy kredytu 678 480 ATHENA

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank dokonane bez uprzedniego zaproponowania restrukturyzacji kredytu jest nieważne. Wypowiedzenie umowy kredytowej nie może zostać dokonane z zastrzeżeniem warunku. Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt I C 238/18 wydanym w sprawie z powództwa Alior Bank SA przeciwko (….) uznał, że wypowiedzenie umowy pożyczki…

Biuro Kancelarii Adwokackiej Athena Wrocław
Nowa strona internetowa Kancelarii Adwokackiej ATHENA
Nowa strona internetowa Kancelarii Adwokackiej ATHENA 560 854 ATHENA

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Strona ta będzie połączona z blogiem, na którym będziemy informować o ważnych zmianach prawnych, interesujących “case study”, a także o innych materiałach związanych z działaniem kancelarii.