Blog

Czy Twój wpis do CEIDG może trafić do kosza?
Czy Twój wpis do CEIDG może trafić do kosza? 683 1024 ATHENA

Na podstawie komunikatu z dnia 16 maja 2018 r. zamieszczonego na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* przypominamy o konieczności sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia numeru PESEL we wpisie przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 r. i jego wpis został  przeniesiony do CEIDG  z gminnej ewidencji. Niedopatrzenie tego obowiązku do dnia…

Nowa strona internetowa Kancelarii
Nowa strona internetowa Kancelarii 560 854 ATHENA

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Strona ta będzie połączona z blogiem, na którym będziemy informować o ważnych zmianach prawnych, interesujących “case study”, a także o innych materiałach związanych z działaniem kancelarii.