Blog

BLOG. Dziedziczenie długów. Dlaczego odpowiadamy za długi naszych bliskich?
BLOG. Dziedziczenie długów. Dlaczego odpowiadamy za długi naszych bliskich? 510 340 ATHENA

Śmierć osoby bliskiej to dla większości z nas przykre doświadczenie emocjonalne. Zdarzenie takie rodzi również istotne skutki w naszej sferze majątkowej. Dziedziczenie spadku po zmarłych bliskich związane jest bowiem nie tylko z otrzymaniem majątku. Niekiedy dziedziczenie spadku może  być połączone także z przejęciem długów. Przepisy prawa polskie zakładają dwie podstawowe formy dziedziczenia: Dziedziczenie wprost –…

Czy Banki zdecydują się na zawieranie ugód z frankowiczami? Wygląda na to, że jest na to szansa.
Czy Banki zdecydują się na zawieranie ugód z frankowiczami? Wygląda na to, że jest na to szansa. 720 480 ATHENA

Ilość postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych stale rośnie. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utworzyć specjalną komórkę sądową, w której rozpoznawane mają być wyłącznie spory z tytułu kredytów frankowych. Eksperci od dłuższego czasu zastanawiają się, czy w najbliższym czasie będzie mogli spodziewać się jakiegoś przełomu w podejściu banków do…

Przymusowa mediacja w sprawach gospodarczych – czy to krok w dobrą stronę?
Przymusowa mediacja w sprawach gospodarczych – czy to krok w dobrą stronę? 340 340 ATHENA

W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję zmian w procedurze cywilnej zakładające obowiązek przeprowadzenia mediacji przed wszczęciem postępowania w sprawie. W szczególności obowiązkiem takim objęci mają zostać przedsiębiorcy. Jak więc miałoby to wyglądać w praktyce? Obligatoryjny miałby być udział stron w przedsądowym spotkaniu informacyjnym w sprawach gospodarczych, które będzie prowadzone przez stałego mediatora. Mediatorzy powinni w…

Bank nieprawidłowo ocenił Twoją zdolnośc kredytową? Umowa kredytu może być nieważna.
Bank nieprawidłowo ocenił Twoją zdolnośc kredytową? Umowa kredytu może być nieważna. 720 480 ATHENA

Czy nienależyta ocena zgodności kredytowej konsumenta prowadzi do nieważności umowy kredytu? W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Poznaniu przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne obejmujące pytanie. Czy naruszenie przez bank będący kredytodawcą obowiązku należytego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy będącego konsumentem oraz brak zdolności kredytowej konsumenta w dacie zawarcia umowy kredytu konsumenckiego skutkuje nieważnością umowy kredytu…

Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ?
Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ? 689 340 ATHENA

Nie ulega wątpliwości, że leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form zewnętrznego finansowania w firmie. Dlatego każdy przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności, powinien znać swoje prawa. W szczególności powinien znać zasady rozliczania umowy leasingu po jej rozwiązaniu. Spółka Idea Leasing S.A. (aktualnie Idea Getin Leasing S.A.). W pewnym okresie stosowała w swoich wzorcach…

Odszkodowanie za uszkodzony samochód – ile powinieneś otrzymać?
Odszkodowanie za uszkodzony samochód – ile powinieneś otrzymać? 720 480 ATHENA

Sprzedałeś samochód po stłuczce?  Nie licz na wysokie odszkodowanie. W dniu 09.03.2021 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie związanej z zasadą rozliczenia odszkodowania należnego za uszkodzenie pojazdu. W omawianej sprawie uszkodzony pojazd został następnie sprzedany przez poszkodowanego. W przedmiotowej sprawie samochód poszkodowanego uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy kolizji nie…

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ?
Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego ? 604 340 ATHENA

Raport Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kosztów rozwiązania sporów na tle kredytów frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie przedstawiła swoje stanowisko w zakresie kosztów, jakie banki polskie mogą ponieść w procesie rozwiązania sporów powstałych na tle tzw. kredytów frankowych. KNF przedstawiło kilka wariantów rozwiązania problemu i oszacowała wartość kosztów w zakresie każdego z nich: Wariant…

Wzajemne rozliczenia frankowiczów i banków. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę.
Wzajemne rozliczenia frankowiczów i banków. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę. 509 339 ATHENA

Czy w wyroku w sprawie wytoczonej przez frankowicza sąd zajmie się też roszczeniem banku? Na naszym blogu informowaliśmy już o planowanej na dzień 25.03.2021 r. uchwale Sądu Najwyższego. Uchwała ta ma przynajmniej częściowo usystematyzować dotychczasowy dorobek sądów powszechnych w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych. Jedno z zagadnień miało wyjaśnić, czy sądy powinny dokonywać wzajemnych rozliczeń banku…

Co to jest “odfrankowienie” kredytu?
Co to jest “odfrankowienie” kredytu? 603 340 ATHENA

Unieważnienie umowy kredytowej w części czyli tzw odfrankowienie kredytu co to znaczy. Klienci naszej Kancelarii bardzo często zastanawiają się, jakie skutki rodzi stwierdzenie przez Sąd, iż w ich umowie są niedozwolone klauzule. Mogą to być klauzule waloryzujące wartość wypłacanego lub spłacanego „kredytu frankowego” w walucie złotego do kursu franka szwajcarskiego. Pytanie to dotyczy w zasadzie…

Oczekiwana Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów już niebawem
Oczekiwana Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów już niebawem 720 480 ATHENA

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zagadnień prawnych kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostanie podjęta już 25.03.2021 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Przedmiotem zapytania są zagadnienia prawne dotyczące tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. W niniejszym wpisie postaramy się w sposób skrócony przedstawić, jakie znaczenie może…