Blog

Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca.
Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca. 720 480 ATHENA

Flipy mieszkaniowe ostatnio stanowią bardzo popularną metodę zarabiania. Flipping polega na kupowaniu lokali mieszkalnych po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedaży tych lokali po cenie wyższej. Niekiedy flipper remontuje mieszkanie przed sprzedażą. Czasem wystarczy tylko sprzątnięcie mieszkania. Różnica w zakupie i sprzedaży to przy takiej działalności zysk, czasami nawet spory. Czyżby to był już…

Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych? 
Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych?  510 340 ATHENA

Koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych Ustawodawca zapowiada rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych. W środę 16.09.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy regulującej podatek dochodowy. Mowa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od…

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. 960 640 ATHENA

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie ulega wiele przepisów, jednak w dzisiejszym wpisie zajmiemy się przeniesieniem pozwolenia na budowę. Prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym są związane z osobą, dla której zostały…

Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ?
Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ? 960 574 ATHENA

Zadatek pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą i dyscyplinującą strony umowy sprzedaży. W obrocie nieruchomościami najczęściej występuje na etapie podpisywania umowy przedwstępnej. Art 394  § 1 kodeksu cywilnego: w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od…

Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ?
Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ? 604 340 ATHENA

Frankowicze masowo ruszyli do sądów a Ty ? Obecnie sądy coraz częściej unieważniają w całości umowy kredytowe – “frankowe” a także w EURO czy dolarze amerykańskim.  Po unieważnieniu umowy kredytowej bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone a nieprzedawnione kwoty. Okres największej popularności kredytów frankowych przypadał na lata 2005-2008. W większości przypadków roszczenie o zapłatę kwot wpłaconych…

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone.
Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. 960 640 ATHENA

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. W dniu 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 72/19 podjął uchwałę istotną dla wszystkich wierzycieli wekslowych. Spór dotyczył granic czasowych uprawnienia wierzyciela do uzupełnienia weksla in blanco. W konkretnej sprawie, na podstawie której doszło…

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN 720 480 ATHENA

Klauzule abuzywne w kredytach złotowych. Klauzula minimalnego oprocentowania. W ostatnich latach uwaga społeczeństwa i rynku finansowego skupiła się na sporach banków z tzw. frankowiczami. Wyroki sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzą do stale rozszerzających się dyskusji na temat niedozwolonych klauzul stosowanych w umowach kredytów walutowych. Tymczasem w niedługim czasie banki mogą mieć…

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.
Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 480 340 ATHENA

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International W ostatnim czasie na naszym blogu pisaliśmy o działaniach banków, które próbują bronić się przed frankowiczami. Raiffeisen Bank, który przegrał spór sądowy z kredytobiorcami kredytu frankowego, pozwał tych kredytobiorców. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Bank w związku z unieważnieniem umowy przez sąd zażądał, aby klienci zapłacili mu wynagrodzenie…

Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku.
Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku. 510 340 ATHENA

Nowelizacja Kodeksu cywilnego. Niedozwolone postanowienia umowne mogą pojawić się także w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.   W dniu 01.01.2021 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzająca nowe zasady oceny tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Do tej pory zgodnie z art. 3851Kodeksu cywilnego tylko postanowienia umowy zawieranej z konsumentem mogły być przez sąd ocenione jako niedozwolone.…

Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie.
Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie. 841 720 ATHENA

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie. W dniu 22.07.2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 31/19 rozstrzygnął spór o prawo poszkodowanych do zapłaty kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie. Spór dotyczył problemu, który był dotąd niejednolicie oceniany przez prawników i sądowy powszechne. Ubezpieczyciele z reguły twierdzili, że zwrot kosztów opieki należy…