Blog

Kryzys najmu krótkoterminowego. Hotele zamiast apartamentów ?
Kryzys najmu krótkoterminowego. Hotele zamiast apartamentów ? 960 574 ATHENA

Koniec wynajmu apartamentów na krótki pobyt? W ostatnich latach rynek usług noclegowych stał się dużo bardziej konkurencyjny za sprawą najmu krótkoterminowego lokali mieszkalnych, tzw. apartamentów. Takie usługi świadczą przedsiębiorcy posiadający w bazie lokale mieszkalne głównie w większych miastach oraz w kurortach, wynajmując je krótkoterminowo turystom. W kilku krajach europejskich z powodu rozrostu usług najmu krótkoterminowego,…

Kary umowne w budownictwie – część III miarkowanie kar umownych
Kary umowne w budownictwie – część III miarkowanie kar umownych 720 480 ATHENA

Miarkowanie kar umownych w procesach z zakresu robót budowlanych To już ostatni wpis z cyklu kary umowne w budownictwie. W poprzednich wpisach na naszym blogu informowaliśmy o najczęściej spotykanych problemach związanych z zastrzeganiem kar w umowach o roboty budowlane. Wspominaliśmy również o możliwości skorzystania przez dłużnika z żądania do miarkowania przez Sąd naliczonych przez inwestora lub…

Odszkodowanie od banku za wprowadzenie w błąd konsumenta
Odszkodowanie od banku za wprowadzenie w błąd konsumenta 550 415 ATHENA

Nowy sposób na uzyskanie przez kredytobiorcę odszkodowania od banku. W dniu 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy wydał istotną dla kredytobiorców uchwałę, wyjaśniającą zasady dochodzenia roszczeń w stosunku do banków. Sprawa dotyczy przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; A ściślej mówiąc roszczeń wynikających z przepisów art. 12 tej ustawy.…

Kary umowne w budownictwie – część II rażące wygórowanie kary umownej
Kary umowne w budownictwie – część II rażące wygórowanie kary umownej 960 640 ATHENA

Multiplikowanie kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót. Multiplikowanie kar za zwłokę czy opóźnienie w wykonaniu robót polega na zastrzeganiu takich kar zarówno za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów, jak i w wykonaniu całości robót. W praktyce więc może zdarzyć się, że wykonawca opóźni się np. z wykonaniem pierwszego etapu. To rzutować będzie na opóźnienie…

Kary umowne w budownictwie – część I kumulowanie kar umownych
Kary umowne w budownictwie – część I kumulowanie kar umownych 510 340 ATHENA

Kary umowne są powszechne w umowach o roboty budowlane, jakie wiążą się z nimi niebezpieczeństwa ? Kary umowne to najczęściej stosowany mechanizm zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane. W praktyce jednak mechanizm ten stosowany jest nie tylko do zabezpieczenia interesu wierzyciela. Często kary umowne zastrzeżone w umowie służą również do nieuczciwego zarobkowania inwestorów lub…

Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca.
Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca. 720 480 ATHENA

Flipy mieszkaniowe ostatnio stanowią bardzo popularną metodę zarabiania. Flipping polega na kupowaniu lokali mieszkalnych po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedaży tych lokali po cenie wyższej. Niekiedy flipper remontuje mieszkanie przed sprzedażą. Czasem wystarczy tylko sprzątnięcie mieszkania. Różnica w zakupie i sprzedaży to przy takiej działalności zysk, czasami nawet spory. Czyżby to był już…

Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych? 
Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych?  510 340 ATHENA

Koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych Ustawodawca zapowiada rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych. W środę 16.09.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy regulującej podatek dochodowy. Mowa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od…

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. 960 640 ATHENA

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie ulega wiele przepisów, jednak w dzisiejszym wpisie zajmiemy się przeniesieniem pozwolenia na budowę. Prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym są związane z osobą, dla której zostały…

Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ?
Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ? 960 574 ATHENA

Zadatek pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą i dyscyplinującą strony umowy sprzedaży. W obrocie nieruchomościami najczęściej występuje na etapie podpisywania umowy przedwstępnej. Art 394  § 1 kodeksu cywilnego: w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od…

Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ?
Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ? 604 340 ATHENA

Frankowicze masowo ruszyli do sądów a Ty ? Obecnie sądy coraz częściej unieważniają w całości umowy kredytowe – “frankowe” a także w EURO czy dolarze amerykańskim.  Po unieważnieniu umowy kredytowej bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone a nieprzedawnione kwoty. Okres największej popularności kredytów frankowych przypadał na lata 2005-2008. W większości przypadków roszczenie o zapłatę kwot wpłaconych…