Blog

Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów
Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów 640 480 ATHENA

Frankowicze ruszyli do sądów. Aż 300 % więcej pozwów wpłynęło do sądów w 2020 r. niż w 2019 roku. Pozwów przybywa nadal. Frankowicze ośmieleni orzeczeniem TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG (C-260/18). I zaczęli dochodzić swoich praw przed sądami. Posiadacze kredytu indeksowanego oraz denominowanego mają możliwość dochodzenia stwierdzenia…

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej
Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej 579 480 ATHENA

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej Często Klienci naszej Kancelarii pytają czy składając pozew przeciwko bankowi w sprawie o unieważnienie zapisów umowy kredytu tzw. „frankowego” nie narażają się na wypowiedzenie umowy kredytowej. Odpowiedź brzmi: NIE Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej dlatego, że kredytobiorca złożył pozew przeciwko bankowi. Podstawę wypowiedzenia umowy kredytu bankowego stanowi art.…

Ile kosztuje prawnik
Ile kosztuje prawnik 720 480 ATHENA

Koszty zastępstwa procesowego w procesie cywilnym. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tzw. kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym. Mówiąc po ludzku jest to wynagrodzenie prawnika za prowadzenie sprawy przed sądem. W orzeczeniu kończącym postępowanie cywilne Sąd zobowiązany jest wydać rozstrzygnięcie o zasadach ponoszenia kosztów procesu. Art. 98 §1 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia ogólną zasadę ponoszenia…

Ograniczenie prowadzenia egzekucji z nieruchomości mieszkaniowej
Ograniczenie prowadzenia egzekucji z nieruchomości mieszkaniowej 720 480 ATHENA

Ograniczenie możliwości prowadzenia egzekucji z lokali mieszkalnych. W dniu 30.05.2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ograniczająca możliwość prowadzenia egzekucji z lokali mieszkalnych. Zmiana wynika z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. O zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.). Wierzyciel będzie…

Nieważność umów przewłaszczenia na zabezpieczenie mieszkania zawieranych przez konsumenta.
Nieważność umów przewłaszczenia na zabezpieczenie mieszkania zawieranych przez konsumenta. 960 540 ATHENA

Nieważność umów przewłaszczenia na zabezpieczenie mieszkania zawieranych przez konsumenta. W dniu 30.05.2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego sankcjonująca nieważność umów o przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie długu konsumenta. Zmiana jest efektem ustawy z dnia 14 maja 2020 r. O zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza…

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za niewprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z epidemią COVID-19
Odszkodowanie od Skarbu Państwa za niewprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z epidemią COVID-19 639 480 ATHENA

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z epidemią COVID – 19. W mediach pojawiają się wciąż rozbieżne opinie związane z ewentualną możliwością dochodzenia przez przedsiębiorców naprawienia szkód przez Skarb Państwa. Spór dotyczy przede wszystkim możliwości dochodzenia odszkodowania w sytuacji nie wprowadzenia konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. Rodzaje stanów nadzwyczajnych Regulacja stanów nadzwyczajnych znajduje się…

Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe.
Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe. 510 340 ATHENA

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadziła w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego. Nowa regulacja przewiduje możliwość rozwiązania lub odstąpienia przez abonenta od umowy z dostawcą usług przy zachowaniu formy dokumentowej. Zgodnie z przepisem art.…

Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie
Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie 600 340 ATHENA

Ten kto stosuje przemoc w rodzinie musi liczyć się z koniecznością przymusowego opuszczenia mieszkania. W ostatnim czasie Prezydent RP podpisał przyjętą przez parlament bardzo ważną ustawę.  Mamy już nowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca uprościł, a przed wszystkim znacznie przyspieszył orzekanie o nakazaniu opuszczenia mieszkania przez osobę stosująca w rodzinie przemoc. Sąd…

ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej ….
ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej …. 600 480 ATHENA

Składki ZUS zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej. W dniu 20.05.2020 r. zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w istotnej sprawie. Zdaniem Trybunału należności składkowe z tytułu ubezpieczeń społecznych, które są zabezpieczone hipoteką nigdy się nie przedawnią. Trybunał udzielił odpowiedzi, czy przepis art.…

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii.
Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii. 678 480 ATHENA

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii. Rada Ministrów przygotowała w ostatnim czasie projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwalczaniem skutków pandemii. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie dopłat do kredytów bankowych dla przedsiębiorców. Z tych preferencyjnych kredytów będzie można skorzystać do dnia 31.12.2020 r. Prawo do uzyskania kredytu będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy w związku…