Blog

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone.
Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. 960 640 ATHENA

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. W dniu 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 72/19 podjął uchwałę istotną dla wszystkich wierzycieli wekslowych. Spór dotyczył granic czasowych uprawnienia wierzyciela do uzupełnienia weksla in blanco. W konkretnej sprawie, na podstawie której doszło…

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN 720 480 ATHENA

Klauzule abuzywne w kredytach złotowych. Klauzula minimalnego oprocentowania. W ostatnich latach uwaga społeczeństwa i rynku finansowego skupiła się na sporach banków z tzw. frankowiczami. Wyroki sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzą do stale rozszerzających się dyskusji na temat niedozwolonych klauzul stosowanych w umowach kredytów walutowych. Tymczasem w niedługim czasie banki mogą mieć…

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.
Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 480 340 ATHENA

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International W ostatnim czasie na naszym blogu pisaliśmy o działaniach banków, które próbują bronić się przed frankowiczami. Raiffeisen Bank, który przegrał spór sądowy z kredytobiorcami kredytu frankowego, pozwał tych kredytobiorców. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Bank w związku z unieważnieniem umowy przez sąd zażądał, aby klienci zapłacili mu wynagrodzenie…

Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku.
Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku. 510 340 ATHENA

Nowelizacja Kodeksu cywilnego. Niedozwolone postanowienia umowne mogą pojawić się także w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.   W dniu 01.01.2021 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzająca nowe zasady oceny tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Do tej pory zgodnie z art. 3851Kodeksu cywilnego tylko postanowienia umowy zawieranej z konsumentem mogły być przez sąd ocenione jako niedozwolone.…

Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie.
Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie. 841 720 ATHENA

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie. W dniu 22.07.2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 31/19 rozstrzygnął spór o prawo poszkodowanych do zapłaty kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie. Spór dotyczył problemu, który był dotąd niejednolicie oceniany przez prawników i sądowy powszechne. Ubezpieczyciele z reguły twierdzili, że zwrot kosztów opieki należy…

Likwidacja stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca wybierze pracownika, któremu wręczy wypowiedzenie?
Likwidacja stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca wybierze pracownika, któremu wręczy wypowiedzenie? 460 340 ATHENA

Kryterium doboru pracownika do zwolnienia w przypadku likwidacji stanowiska pracy.  W razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy, pracodawca ma obowiązek informacyjny. Powinien poinformować zwalnianego pracownika o przyczynie wyboru właśnie jego spośród innych pracowników. Taki obowiązek istnieje wtedy, gdy dokonuje zwolnienia jednego spośród kilku pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach…

Czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po wygraniu sprawy przez frankowicza?
Czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po wygraniu sprawy przez frankowicza? 733 480 ATHENA

Czy banki mogą żądać od „frankowiczów” zapłaty za korzystanie z kapitału kredytu? Kredytobiorcy tzw. „kredytów frankowych” osiągają coraz większe sukcesy w sądowych sporach z bankami. Jest to przede wszystkim rezultat bardzo korzystnego dla kredytobiorców wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 r. C-260/18. Masowe unieważnianie umów kredytów frankowych powoduje, że banki solidarnie podnoszą wobec kredytobiorców…

Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów
Pozwy Frankowiczów. Frankowicze ruszyli do sądów 640 480 ATHENA

Frankowicze ruszyli do sądów. Aż 300 % więcej pozwów wpłynęło do sądów w 2020 r. niż w 2019 roku. Pozwów przybywa nadal. Frankowicze ośmieleni orzeczeniem TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG (C-260/18). I zaczęli dochodzić swoich praw przed sądami. Posiadacze kredytu indeksowanego oraz denominowanego mają możliwość dochodzenia stwierdzenia…

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej
Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej 579 480 ATHENA

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej Często Klienci naszej Kancelarii pytają czy składając pozew przeciwko bankowi w sprawie o unieważnienie zapisów umowy kredytu tzw. „frankowego” nie narażają się na wypowiedzenie umowy kredytowej. Odpowiedź brzmi: NIE Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej dlatego, że kredytobiorca złożył pozew przeciwko bankowi. Podstawę wypowiedzenia umowy kredytu bankowego stanowi art.…

Ile kosztuje prawnik
Ile kosztuje prawnik 720 480 ATHENA

Koszty zastępstwa procesowego w procesie cywilnym. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tzw. kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym. Mówiąc po ludzku jest to wynagrodzenie prawnika za prowadzenie sprawy przed sądem. W orzeczeniu kończącym postępowanie cywilne Sąd zobowiązany jest wydać rozstrzygnięcie o zasadach ponoszenia kosztów procesu. Art. 98 §1 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia ogólną zasadę ponoszenia…