Athena

Kary umowne w budownictwie
Kary umowne w budownictwie 960 640 ATHENA

Multiplikowanie kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót. Multiplikowanie kar za zwłokę czy opóźnienie w wykonaniu robót polega na zastrzeganiu takich kar zarówno za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów,…

Kary umowne w procesach budowlanych
Kary umowne w procesach budowlanych 510 340 ATHENA

Kary umowne są powszechne w umowach o roboty budowlane, jakie wiążą się z nimi niebezpieczeństwa ? Kary umowne to najczęściej stosowany mechanizm zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane. W…

Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca.
Zarabiasz na Flippingu mieszkaniowym? Możesz zostać potraktowany jako przedsiębiorca. 720 480 ATHENA

Flipy mieszkaniowe ostatnio stanowią bardzo popularną metodę zarabiania. Flipping polega na kupowaniu lokali mieszkalnych po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedaży tych lokali po cenie wyższej. Niekiedy flipper remontuje…

Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych? 
Czy to koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych?  510 340 ATHENA

Koniec optymalizacji podatkowej w spółkach komandytowych Ustawodawca zapowiada rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych. W środę 16.09.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy regulującej…

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. 960 640 ATHENA

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie ulega…

Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ?
Sprzedajesz nieruchomość ? czy wiesz czym jest zadatek a czym zaliczka ? 960 574 ATHENA

Zadatek pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą i dyscyplinującą strony umowy sprzedaży. W obrocie nieruchomościami najczęściej występuje na etapie podpisywania umowy przedwstępnej. Art 394  § 1 kodeksu cywilnego: w braku odmiennego…

Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ?
Masz kredyt we franku i nadal nie wiesz co robić ? 604 340 ATHENA

Frankowicze masowo ruszyli do sądów a Ty ? Obecnie sądy coraz częściej unieważniają w całości umowy kredytowe – “frankowe” a także w EURO czy dolarze amerykańskim.  Po unieważnieniu umowy kredytowej…

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone.
Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. 960 640 ATHENA

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. W dniu 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 72/19…

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytu udzielonego w PLN 720 480 ATHENA

Klauzule abuzywne w kredytach złotowych. Klauzula minimalnego oprocentowania. W ostatnich latach uwaga społeczeństwa i rynku finansowego skupiła się na sporach banków z tzw. frankowiczami. Wyroki sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz…

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.
Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 480 340 ATHENA

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International W ostatnim czasie na naszym blogu pisaliśmy o działaniach banków, które próbują bronić się przed frankowiczami. Raiffeisen Bank, który przegrał spór sądowy z kredytobiorcami…