Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone

Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone 720 480 ATHENA

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy?

Z dostępnych statystyk wynika, że przeważająca większość odszkodowań za szkody komunikacyjne z OC sprawcy jest znacznie zaniżona. Ubezpieczyciele stosują różne metody aby zaniżyć należne poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy. Przykładowo w wykonanym przez ubezpieczyciela kosztorysie, za szkodę z OC sprawcy, stanowiącym podstawę wypłaty odszkodowania mogą być wskazane znacznie tańsze części nieoryginalne, niektóre części zamienne niezbędne do wykonania naprawy pojazdu nie są w ogóle umieszczone kosztorysie, koszty naprawy mogą być zaniżone poprzez wskazanie koszów pracy tzw. roboczogodzin nie w stawce realnej obowiązującej na rynku, ale w ułamku tej stawki, czas wyznaczony przez ubezpieczyciela może być bezzasadnie zaniżony, w kosztorysie może też zostać dokonane potrącenie wartości części, czyli tzw. amortyzacja. Niekiedy ubezpieczyciel stosuje „rabat” udzielany samemu sobie od wartości odszkodowania z OC sprawcy. Częste są również praktyki polegające na tym, że ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym oferując mu szybkie rozliczenie szkody z OC sprawcy pod warunkiem podpisania przez niego „kosztorysu ugodowego” czy ugody zawierającej zrzeczenie dalszych roszczeń, co powoduje niemożność dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość dobrowolnie wypłaconej przez ubezpieczyciela kwoty.

Z praktyki naszej Kancelarii wiemy, że zaniżenie odszkodowania z OC sprawcy na etapie postępowania likwidacyjnego jest standardowym działaniem ubezpieczycieli a jedyną drogą do uzyskania pełnej rekompensaty szkody jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W postępowaniu sądowym nasza Kancelaria uzyskuje realne odszkodowanie za szkodę z OC sprawcy, którego wysokość jest adekwatna do wysokości poniesionego uszczerbku. Zazwyczaj kwota uzyskanego odszkodowania jest o co najmniej 40 % wyższa od kwoty zaproponowanej i wypłaconej przez ubezpieczyciela. Rekordowa wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania za szkodę komunikacyjną z OC sprawcy stanowiła 24 krotność sumy wypłaconej przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym.

Współpracujemy z rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi sądowymi w tym biegłymi specjalizującymi się w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

Jeśli poniosłeś szkodę, za którą odpowiada sprawca kolizji drogowej (tzw. odszkodowanie z OC sprawcy) prześlij do nas kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela. Po jego analizie zaproponujemy możliwe rozwiązania. W przypadku powierzenia nam prowadzenia sprawy z OC sprawcy zlecimy  biegłemu sądowemu sporządzenie kosztorysu określającego rzeczywistą wysokość szkody , skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym aż do wydania prawomocnego wyroku i zapłaty odszkodowania.