Oferta

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego, uczestniczenia w negocjacjach, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądami i organami ścigania wszelkich spraw objętych zleceniem Klienta.

Świadczona pomoc prawna obejmuje rozwiązywanie spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego,
 • prawa gospodarczego, w tym prawa korporacyjnego i spółek,
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • prawa karnego,
 • prawa rodzinnego i osobowego,
 • prawa administracyjnego
 • pozostałych dziedzin prawa.

W zakresie prawa gospodarczego oferujemy w szczególności stałą obsługę przedsiębiorców obejmującą m.in.:

 • zakładanie działalności gospodarczej, w tym tworzenie spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • kompleksowe prowadzenie spraw rejestrowych,
 • kompleksową obsługę prawną,
 • wydawanie bieżących porad drogą kontaktu preferowaną przez Klienta,
 • opracowywanie i modyfikacja umów handlowych
 • windykacja zobowiązań,
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji,
 • zastępstwo w sprawach sądowych, egzekucyjnych, przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej i innymi instytucjami.