Kancelaria Adwokacka Wrocław

Katarzyna Gabrysiak

Kancelaria adwokacka ATHENA we Wrocławiu świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych od 2000 roku.

Specjalizujemy się w sprawach:

Sporów z bankami w zakresie kredytów, w tym walutowych (CHF – frankowych, EURO, USD).

  • unieważnienie wypowiedzenia umowy kredytowej,
  • unieważnienie postanowień umowy kredytowej (umowy kredytowe we franku szwajcarskim CHF) i uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat.
  • unieważnienie umowy w walucie obcej (umowy o kredyty frankowe w walucie CHF) i doprowadzenie do zakończenia umowy kredytu,

Informacje o kredytach walutowych -“kredyty frankowe” >

Sporów z ubezpieczycielami:

  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe, w tym komunikacyjne OC,
  • dochodzenia zadośćuczynienia za szkody na osobie.

Spraw z zakresu nieruchomości:

  • doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości.
  • pomocy prawnej w zakresie zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości itp.

Rozwodów i spadków:

  • rozwody, spadki, unieważnienie testamentu, zachowki,
  • podział majątku po rozwodzie, spadku.

Pełna oferta usług >

Blog

Informacje prawne
Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie.
Opiekujesz się bliskim poszkodowanym w wyniku wypadku ? Ubezpieczyciel wypłaci za to odszkodowanie. 841 720 ATHENA

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie. W dniu 22.07.2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 31/19 rozstrzygnął spór o prawo poszkodowanych do zapłaty kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie. Spór dotyczył problemu, który był dotąd niejednolicie oceniany przez prawników i sądowy powszechne. Ubezpieczyciele z reguły twierdzili, że zwrot kosztów opieki należy…

Likwidacja stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca wybierze pracownika, któremu wręczy wypowiedzenie?
Likwidacja stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca wybierze pracownika, któremu wręczy wypowiedzenie? 460 340 ATHENA

Kryterium doboru pracownika do zwolnienia w przypadku likwidacji stanowiska pracy.  W razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy, pracodawca ma obowiązek informacyjny. Powinien poinformować zwalnianego pracownika o przyczynie wyboru właśnie jego spośród innych pracowników. Taki obowiązek istnieje wtedy, gdy dokonuje zwolnienia jednego spośród kilku pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach…

Czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po wygraniu sprawy przez frankowicza?
Czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po wygraniu sprawy przez frankowicza? 733 480 ATHENA

Czy banki mogą żądać od „frankowiczów” zapłaty za korzystanie z kapitału kredytu? Kredytobiorcy tzw. „kredytów frankowych” osiągają coraz większe sukcesy w sądowych sporach z bankami. Jest to przede wszystkim rezultat bardzo korzystnego dla kredytobiorców wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 r. C-260/18. Masowe unieważnianie umów kredytów frankowych powoduje, że banki solidarnie podnoszą wobec kredytobiorców…

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kancelaria Adwokacka ATHENA. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Kancelaria Adwokacka ATHENA.z siedzibą w Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.