Kancelaria Adwokacka Wrocław

Katarzyna Gabrysiak

Ze względu na wyjątkowa sytuację związaną z pandemią koronawirusa, aby zabezpieczyć zarówno naszych pracowników jak i Klientów nasza Kancelaria w okresie 18-25.03.2020 r. pracuje wyłącznie w trybie zdalnym. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego pod numerem 792 788 929

oraz mailowego:

 

 

Kancelaria adwokacka ATHENA we Wrocławiu świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych od 2000 roku.

Specjalizujemy się w sprawach:

Sporów z bankami w zakresie kredytów, w tym walutowych (CHF – frankowych, EURO, USD).

  • unieważnienie wypowiedzenia umowy kredytowej,
  • unieważnienie postanowień umowy kredytowej (umowy kredytowe we franku szwajcarskim CHF) i uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat.
  • unieważnienie umowy w walucie obcej (umowy o kredyty frankowe w walucie CHF) i doprowadzenie do zakończenia umowy kredytu,

Informacje o kredytach walutowych -“kredyty frankowe” >

Sporów z ubezpieczycielami:

  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe, w tym komunikacyjne OC,
  • dochodzenia zadośćuczynienia za szkody na osobie.

Spraw z zakresu nieruchomości:

  • doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości.
  • pomocy prawnej w zakresie zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości itp.

Sprawy rozwodowe i spadkowe:

  • rozwody, spadki, unieważnienie testamentu, zachowki,
  • podział majątku po rozwodzie, spadku.

Pełna oferta usług >

Blog

Informacje prawne
Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe.
Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe. 510 340 ATHENA

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadziła w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego. Nowa regulacja przewiduje możliwość rozwiązania lub odstąpienia przez abonenta od umowy z dostawcą usług przy zachowaniu formy dokumentowej. Zgodnie z przepisem art.…

Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie
Przymusowe opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie 600 340 ATHENA

Ten kto stosuje przemoc w rodzinie musi liczyć się z koniecznością przymusowego opuszczenia mieszkania. W ostatnim czasie Prezydent RP podpisał przyjętą przez parlament bardzo ważną ustawę.  Mamy już nowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca uprościł, a przed wszystkim znacznie przyspieszył orzekanie o nakazaniu opuszczenia mieszkania przez osobę stosująca w rodzinie przemoc. Sąd…

ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej ….
ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej …. 600 480 ATHENA

Składki ZUS zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu ZUS może dochodzić zaległych składek zabezpieczonych hipoteką do końca świata i o jeden dzień dłużej. W dniu 20.05.2020 r. zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w istotnej sprawie. Zdaniem Trybunału należności składkowe z tytułu ubezpieczeń społecznych, które są zabezpieczone hipoteką nigdy się nie przedawnią. Trybunał udzielił odpowiedzi, czy przepis art.…

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kancelaria Adwokacka ATHENA. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Kancelaria Adwokacka ATHENA.z siedzibą w Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.