Świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców odbywa się na podstawie jednorazowego zlecenia, bądź umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi - na podstawie jednorazowych zleceń.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależne jest od zakresu świadczonej usługi, złożoności sprawy i stanu prawnego oraz nakładu pracy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Koszt wydania jednorazowej opinii prawnej ustalany jest indywidualnie i ustalany jest w oparciu o powyższe czynniki oraz formę opinii (ustna lub pisemna).

Przewidujemy możliwość różnych systemów ustalania wynagrodzenia: